• W przygotowaniu - Szkoła Trenerów Values, start w styczniu 2017
 • Akademia Psychologii Przywództwa 2016 (Jacek Santorski i Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej)
 • Akademia Wychowawcy WCIESS 2016
 • ZUS Oddział w Rzeszowie, 2013 - 2016, cykl szkoleń dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej
 • ING Bank Śląski, 2016, szkolenia dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej
 • PZU SA, 2013 - 2016, szkolenia dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej w ramach programu Lider 2.0
 • UOKiK, 2014 - 2015, cykl szkoleń dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej
 • Baumit, 2008 – 2011, szkolenia dla kadry menedżerskiej i sił sprzedaży, coaching
 • Bosch, 2010 – 2012, szkolenia dla kadry menedżerskiej i specjalistów z zakresu komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole
 • SITA, 2009 – 2010, cykl szkoleń dla kadry menedżerskiej
 • ZUS,  2012 i 2013, cykl warsztatów z asertywności dla najwyższej kadry kierowniczej (dyrektorzy departamentów centrali i dyrektorzy oddziałów), cykl szkoleń „Przeprowadzanie zespołu przez zmianę” dla kadry menedżerskiej jednego z oddziałów
 • WCIESS, (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń), szkolenia dla kadry menedżerskiej placówek oświatowych, szkolenia w ramach kursu organizacji i zarządzania oświatą, szkolenia w ramach cyklu „Akademia Wychowawcy”
 • Mercedes-Benz Polska, 2007 – 2010, projektowanie i wdrażanie systemu standardów sprzedaży i obsługi klienta w salonach dealerskich autoryzowanych serwisach
 • Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2009 – 2013, szkolenia w ramach Akademii Rozwoju Umiejętności Trenerskich, szkolenia dla kadry menedżerskiej i handlowców w ramach projektów unijnych
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2002 – 2013, zajęcia w ramach Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych