Prowadzę grupowe i indywidualne formy pracy, których głównym celem jest rozwój kompetencji społecznych istotnych w budowaniu skutecznych relacji zawodowych – komunikacja, wywieranie wpływu, rozwiązywanie konfliktów, współpraca w zespole, asertywność.