WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE
 1. Ur. 13.01.1964
 2. Magister psychologii, absolwent Wydziału Nauk Społecznych KUL 1990
 3. Absolwent  intensywnego trzyletniego (1992 – 1995) szkolenia trenersko – terapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji
 4. Absolwent Podyplomowego Studium Coachingu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej 2009
 5. Certyfikowany użytkownik systemów diagnostycznych:
  1. MPA (Master Person Analysis)
  2. MSA (Master Sales Analysis)
  3. MBTI  (Meyers-Briggs Type Indicator)
  4. LVI (Leadership Versatility Index)
DOŚWIADCZENIE
 • Od 2013 – współpraca z Grupą Firm Doradczych Values: warsztaty i szkolenia dla menedżerów, prowadzenie grupy w ramach Akademii Psychologii Przywództwa
 • Od 2009 – współpraca z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń: szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej placówek oświatowych
 • Od 2000  - współpraca ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej: prowadzenie fakultatywnych zajęć dla studentów zaocznych z zakresu prowadzenia szkoleń i warsztatów oraz przedmiotów „Planowanie i projektowanie szkoleń” i „Trener grupowy” w ramach Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych
 • Od 2000 – współpraca z Laboratorium Psychoedukacji: projektowanie i realizacja projektów szkoleniowych i rozwojowych, koordynowanie pracy zespołu trenerów działających w obszarze usług szkoleniowo – rozwojowych dla biznesu
 • 1995 – 2000 – współpraca z Grupą Kontrakt – OSH: przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych (zarządzanie, sprzedaż, prowadzenie treningów i szkoleń, sprzedaż szkoleń, prowadzenie relacji z klientami)
 • 1995 – 1997 – psychoterapia indywidualna w prywatnym gabinecie we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji
 • 1990 – 1995 – wychowawca - terapeuta w Ośrodku Leczenia Uzależnień MONAR we Wrocławiu
 • 1993 – 1995 – współpraca z Urzędem Miejskim we Wrocławiu przy tworzeniu i realizacji programów profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu kompetencji społecznych dla młodzieży licealnej