• Menedżerowie, liderzy zespołów, koordynatorzy – osoby, których zadaniem jest budowanie zespołów i zarządzanie nimi
  • Handlowcy i osoby w różnych formach pracujące z klientami, chcący sprzedawać i obsługiwać w oparciu o dobrą relację, rozpoznane potrzeb i bez manipulacji
  • Członkowie i liderzy zespołów, chcący efektywnie współpracować w oparciu o sprawną komunikację i synergię płynącą z różnorodności
  • Wszyscy, których jakość pracy zależy od poziomu kompetencji społecznych