• Diagnozę potrzeb rozwojowych klientów indywidualnych i zespołów, w tym także z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi – MPA, MBTI
  • Projektowanie programów rozwojowych, szkoleniowych i naprawczych.
  • Prowadzenie grupowych i indywidualnych form pracy – szkolenia, warsztaty, coaching, doradztwo, interwencje kryzysowe
  • Wdrażanie systemowych rozwiązań związanych z zarządzaniem ludźmi i sprzedażą – projektowanie i implementowanie standardów zarządczych, coachingowych, sprzedażowych i obsługowych
  • Do obsługi większych projektów oferuję zbudowanie zespołu doświadczonych i zaufanych partnerów
  Master Certified